Rekrutacja

Spółka InfoEngine S.A. prowadzi obecnie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kariera oraz na stronie internetowej GPW / oferty pracy


Zmiana osoby na stanowisku Prezesa Zarządu

W dniu 27 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki InfoEngine S.A. oddelegowała pana Grzegorza Żarskiego – Członka Rady Nadzorczej InfoEngine S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu InfoEngine S.A. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powołanie Grzegorza Żarskiego na Prezesa Zarządu to następstwo rezygnacji jaką złożył Przemysław Zaleski, który sprawował tę funkcję od 1 […]


Zawarcie umowy z klientem z Ukrainy

WSEInfoEngine S.A. zawarła kolejną umowę na usługę Operatora Handlowego z pierwszym klientem z Ukrainy tym samym poszerzając obszar świadczenia swoich usług o kolejne państwo. Aktualnie usługa OH jest świadczona dla klientów z Niemiec, Danii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Czech oraz Ukrainy. Liczba obsługiwanych klientów w ramach tej usługi ustawicznie wzrasta i aktualnie wynosi ponad 30-tu.