OPERATOR RYNKU

Jesteśmy największym w Polsce Operatorem Rynku z 20 letnim doświadczeniem. InfoEngine to grupa specjalistów, która od 2001 świadczy usługi Operatora Rynku. Obsługujemy ponad 40 podmiotów aktywnych na polskim i międzynarodowym rynku energii, a ich liczba cały czas rośnie. Wśród naszych klientów są zarówno przedsiębiorstwa obrotu energią, energochłonni odbiorcy przemysłowi, producenci energii, operatorzy systemów dystrybucyjnych jak również zagraniczne banki inwestycyjne.


Na usługę Operatora Rynku składają się:

 • pełnienie funkcji Operatora Rynku typu Operator Handlowo-Techniczny (OHT)
 • pełnienia funkcji Operatora Rynku typu Operator Pomiarów (OP)
 • pełnienie funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POB)

Usługa Operatora Handlowo-Technicznego

Funkcją Operatora Handlowego – Technicznego jest dysponowanie Jednostkami Grafikowymi Uczestników Rynku Bilansującego (URB), polegające na przekazywaniu do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), poprzez specjalistyczny system WIRE/zOHee, informacji dotyczących zawartych Umów Sprzedaży Energii (ZUSE, ZUSEB), Grafików Wymiany Międzysystemowej (ZGWM, ZGWMB), Ofert Bilansujących Handlowych (ZOBH) jak i również danych z fizycznych punktów pomiarowych (DGPP) czy danych Pomiarowych dla Punktu Poboru Energii (DPDSR).

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe

Funkcja Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POBH) polega na zgłaszaniu do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej na jednostkę grafikową Uczestnika Rynku Bilansującego (URB), pełniącego funkcję POBH oraz rozliczaniu niezbilansowania czyli różnic pomiędzy rzeczywistym zużyciem lub produkcją energii elektrycznej, a zgłoszonymi do OSP grafikami handlowymi. Podmiot, który ma podpisaną umowę z POBH nie musi mieć umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP), aby móc aktywnie uczestniczyć w rynku energii elektrycznej.

Co nas wyróżnia?

Dlaczego warto powierzyć zadania Operatora Rynku InfoEngine S.A.?

 • Gwarancja niezawodności łączności z OSP– podwójne łącze, dostęp przez publiczny Internet, serwery WIRE i zOHee umieszczone w wyspecjalizowanym centrum przetwarzania danych.
 • Operator Handlowo-Techniczny z ubezpieczeniem– w przeciwieństwie do innych ofert na OHT jak i tzw. WIRE w chmurze, InfoEngine S.A. jako OHT przejmuje odpowiedzialność za poprawne wykonanie zgłoszeń do OSP, w tym ryzyko wynikające z błędów, bądź niedokonania zgłoszeń, posiadamy polisę ubezpieczenia na wypadek awarii bądź niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszenia.
 • zOHee – dedykowana aplikacja do przekazywania i odbioru informacji handlowych pomiędzy URB i OR.
 • Doskonale przygotowany i wykwalifikowany zespół operatorów z dawnego POEEpozwala na szybkie rozwiązywanie problemów klientów (doświadczenie zdobywane od 2001 roku).
 • Nie prowadzimy obrotu spekulacyjnego– zgodnie z naszą strategią nie zawieramy aktywnych pozycji na rynku energii. Gwarantujemy zachowanie poufności informacji przekazywanych przez klientów.

Kto może zostać naszym klientem?

Klienci usługi OH

Naszym klientem może zostać każdy Uczestnik Rynku Bilansującego (URB), który ma podpisaną umowę z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) o świadczenie usług przesyłowych, a także podmioty planujące wejść na rynek energii. Współpraca oparta jest o standardową umowę, w której zawarte są wszelkie relacje między URB i OH. Wraz z jej zawarciem klient otrzymuje oświadczenie o umocowaniu Operatora Rynku, które następnie przekazuje do OSP

Klienci usługi POB

Usługa ta jest kierowana do Podmiotów, którzy nie mają podpisanej umowy przesyłowej z Operatorem Systemu Przesyłowego. Współpraca oparta jest o dedykowaną / spersonalizowaną  umowę, w której zawarte są wszelkie relacje pomiędzy klientem i POB. Umowa reguluje między innymi szacowany wolumen obrotu energią elektryczną, poziom niezbilansowania oraz formułę zabezpieczenia finansowego.

System zOHee

zOHee to innowacyjny system informatyczny umożliwiający pełną wymianę informacji handlowych pomiędzy Operatorem Handlowym (OH) a Uczestnikiem Rynku Bilansującego (URB) w formule 24/7. System maksymalnie upraszcza zgłoszenia i już w czasie importu danych przeprowadza kontrolę ich poprawności, na bieżąco informując użytkownika o aktualnym statusie wykonania zgłoszenia. Tak zbudowany system gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i poprawność dokonywanych zgłoszeń. Dodatkowo, dzięki zaimplementowaniu skrzynki odbiorczej w aplikacji, uczestnicy otrzymują dostęp do wszelkich dokumentów przesyłanych z OSP do URB – pełen dostęp do danych publikowanych przez OSP.

Główne zalety systemu zOHee:

 • obsługa w formule 24/7
 • prosta i łatwa obsługa aplikacji
 • wykorzystanie formatek MS Excel,
 • możliwość zgłaszania dokumentów z dużym wyprzedzeniem czasowym,
 • wieloetapowa kontrola poprawności zgłoszeń,
 • informacja on-line o aktualnym statusie wykonania zgłoszenia,
 • dostęp on-line do raportów otrzymywanych od OSP (m.in. grupa USE, grupa GWM, raporty RD, RH, RHER itp.).