Zawarcie umowy z klientem z Ukrainy

WSEInfoEngine S.A. zawarła kolejną umowę na usługę Operatora Handlowego z pierwszym klientem z Ukrainy tym samym poszerzając obszar świadczenia swoich usług o kolejne państwo. Aktualnie usługa OH jest świadczona dla klientów z Niemiec, Danii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Czech oraz Ukrainy. Liczba obsługiwanych klientów w ramach tej usługi ustawicznie wzrasta i aktualnie wynosi ponad 30-tu.