Zmiana osoby na stanowisku Prezesa Zarządu

W dniu 27 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki InfoEngine S.A. oddelegowała pana Grzegorza Żarskiego – Członka Rady Nadzorczej InfoEngine S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu InfoEngine S.A. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powołanie Grzegorza Żarskiego na Prezesa Zarządu to następstwo rezygnacji jaką złożył Przemysław Zaleski, który sprawował tę funkcję od 1 kwietnia 2017.