START

Największy w Polsce operator USŁUG energetycznych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem.


uslugi

USŁUGI

Usługi na rzecz uczestników rynku energii elektrycznej. Największy w Polsce niezależny Operator Handlowy (OH) oraz Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie (POB).

O NAS

InfoEngine S.A. należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Właścicielem spółki jest Towarowa Giełda Energii S.A. Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy zdobywali swoje doświadczenie i kwalifikacje na rynku energii od początku jego istnienia w Polsce.

Mamy szerokie kompetencje w organizacji obrotu energią, gazem i prawami majątkowymi, doradztwie energetycznym oraz projektowaniu systemów
informatycznych.


KONTAKT

InfoEngine S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Kościuszki 15
97-400 Bełchatów

biuro@infoengine.pl
T: +48 44 635 59 49
F: +48 44 632 39 39